Cultureghem 2.0

Cultureghem 2.0

 

November 2019 was voor Cultureghem bijzonder turbulent en zeer interessant. Naast onze reguliere werking gingen we naar Finland om ons te laten inspireren door lokale partners aldaar, trokken we naar het exotische Horebeke op teamweek om te bezinnen en te herbronnen en verliet Eva, oprichtster van Cultureghem, ons om te beginnen op het kabinet van de Vlaamse minister voor Brussel om zo de geleerde lessen van de afgelopen jaren om te zetten in beleid. 

 

Een hele boterham, die ons dwong om even na te denken over ons functioneren. Maar met veel trots stel ik u het team Cultureghem van 2020 aan jullie voor.

Catherine Claeys zal, nog meer dan ze dat al deed, de financiële zaken van Cultureghem behartigen terwijl nieuwe aanwinst Barbara Luypaert, die de rangen vanaf februari 2020 zal vervoegen, als Team Coach de ganse equipe naar een hoger niveau zal tillen. 

Sandra Issa, tot voor kort de prinses van ons onthaal, zal als LOKETbediende de culturele en artistieke partners die bij ons aankloppen, begeleiden om ervoor te zorgen dat zij in de beste omstandigheden hun projecten kunnen realiseren in nauwe verbinding met de rest van onze activiteiten, de site en de buurt.

Victoria De Brabandere blijft COLLECTMET in goede banen leiden en zorgt ervoor dat er vanaf april 2020 op woensdagnamiddag een open buurtkeuken bijkomt waar er tijd en ruimte is om te experimenteren met foodwaste en het delen van recepten. 

 

Aan female power zal het ons alvast niet ontbreken maar ook onze mannen blijven trouw op post.

Cem Aydogan blijft, als Coach of the City, onze mobiele tools en recepten met de stad en ver daarbuiten delen door middel van concrete acties in (semi-)publieke ruimtes. William Febiri blijft als Coach of the people ons vrijwilligersleger omkaderen en versterken en zal als Master of the Food onze smaakpapillen blijven verwonderen. En, last but certainly not least, blijft Philippe De Bont onze Master of the grounds en zal hij er voor zorgen dat KETMET en KOOKMET blijven evolueren binnen de magische wereld die Abattoir is.

 

En dan heb ik het nog niet gehad over ons trouwe Dreamteam, ons vrijwilligersleger dat dag na dag blijft groeien en steeds een prominentere plaats binnen onze werking opeist. Zij blijven de basis van alles wat we doen en dat zal in 2020 niet anders zijn.

Ik zelf neem, niet zonder trots, de handschoen op om Cultureghem te leiden en ervoor te zorgen dat ons werk relevant blijft en zich blijft ontwikkelen op het ritme van Abattoir en de stad. Een uitdaging die ik met veel liefde en plezier aanneem om samen met dit team te gaan voor het Cultureghem van de toekomst.

 

Blij kijkend naar de toekomst en vol trots,

 

Yannick Roels 

Directeur Cultureghem

Een reactie achterlaten