Gebruik onze plek

Aanvragen krijgen we binnen via ons LOKET, het kloppende hart van onze werking. Dat loket bevindt zich op onze KOOKMET, KETMET, BARATTOIR of tijdens werk- en toonmomenten van partners. Overal waar je medewerkers of vrijwilligers van Cultureghem ziet, vind je ook het Cultureghem LOKET.

Ons LOKET werkt snel, efficiënt, speelt kort op de bal en zet in op samenwerkingen tussen verschillende partners. We leggen linken naar bestaande projecten en weigeren warm water uit te vinden. Ons steeds groter wordend netwerk zorgt ervoor dat we de juiste partners samen rond de tafel krijgen. Zo kunnen we experiment en expertise aan mekaar koppelen.

De criteria voor het gebruik van de ruimte, liggen in de nieuwe verbindingen die de projecten leggen tussen mens, stad en ruimte, waarbij ontmoeting centraal blijft staan. We stimuleren openheid en initiëren graag nieuwe samenwerkingen. Het is er voor u, voor de wijk en voor Brussel. 
 

Een idee? Stuur een mail naar info@cultureghem.be